Markusta sanottua

Markku Virkamäki on meille, hänen vaalityöryhmänsä jäsenille tuttu henkilö.  Meitä yhdistää Markkuun ennen kaikkea luja luottamus hänen pätevyyteensä sosiaali-alan ja vammaistyön osaajana.  Se ei ole sokeaa uskoa, vaan perustuu hänen työssään osoittamaan osaamiseen ja merkittäviin saavutuksiin.  Olemme tottuneet myös luottamaan Markun sanaan.  Emme ole taustoiltamme yhtä puuta, vaan erilaisia ja eri ikäisiä ihmisiä.  Me kyllä tunnemme Markun, varmemmaksi vakuudeksi haluamme kertoa, mitä muut ovat hänestä sanoneet oman kokemuksensa perusteella. 
Markun vaalityöryhmä Pirkanmaan aluevaaleissa 2022

Markun työnantaja järjesti tilaisuuden Markun eläkkeelle jäämisen merkeissä 8.12.2021.   Tällöin hänelle luovutettiin muistokirja, johon hänen työkaverit ja luottamushenkilöt olivat kirjoittaneet ajatuksiaan Markusta.  Saimme nähtäväksi kyseisen kirjan.  Tässä muutamia mainintoja kirjoittajan nimiä mainitsematta:

  • Markku on hyvä neuvottelija ja vahva vaikuttaja
  • Ei myytävänä-kansalaisaloite yhdisti suomalaisia vammaisjärjestöjä
  • Kiitos innostavasta ja asiantuntevasta elämäntyöstäsi vammaisten ja tukea tarvitsevien paremman elämän eteen.
  • Milloin kuullaan kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheisten ajatuksia?
  • Sinä osasit välittää.
  • Uskomaton nimimuisti.
  • Kiitos aktiivisuudestasi kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheittensä hyväksi.

Tunnen Markun kehitysvammaisten ihmisten asuntoasioista. Olemme tehneet paljon yhteistyötä myös minun ministeriaikana. Markku on hoitanut tarmokkaasti ja sitkeästi edustamiensa ihmisten asioita.

Pia Viitanen, kansanedustaja

Markku ja Ilmari Nurminen

Markkuun voi liittää monia, hyvin positiivisia laatusanoja: ahkera, luotettava, herrasmies, aina avulias, toiset huomioon ottava, harkitseva, utelias uudelle, tahdikas, mielenlaadultaan hyvin sosiaalinen.

Sirkka Merikoski, Kehitysvammaisten Tukiliiton pitkäaikainen toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ensimmäinen toiminnanjohtaja vuosina 1992 – 1998

Luonto ja perhe ovat olleet Markulle tärkeitä asioita ja osa laadukasta elämää.

Jälkiviisautta osaa miltei jokainen harjoittaa. Virkamäen Markulla on toinen, paljon hyödyllisempi taito. Hän osaa ennakoida. Merkittävä ja tärkeä esimerkki tästä on vammaispalvelujen kilpailutus. Markku varoitti jo yli 15 vuotta sitten, että kilpailutus johtaa huonoihin seurauksiin.  Hän oli oikeassa. Eikä hän vain varoit-tanut, vaan ryhtyi toimiin huonon kehityksen torjumiseksi. Tarvitsemme näkijän ja tekijän ihmisten asioita hoitamaan.

Markku Niemelä, sosiaalineuvos, työskennellyt sosiaali- ja terveydenhuollossa kuudella vuosikymmenellä

Urheilu ja liikunta ovat oleellinen osa Markun persoonaa ja seuranneet häntä koko elämän.

Markku Virkamäen panos vammaisten ja erityisperheiden puolestapuhujana on ollut mittaamattoman arvokas. Hän laittoi liikkeelle ”Ei myytävänä” -kansalaisaloitteen vammaisten henkilöiden palveluiden kilpailutusten lopettamiseksi ja siihen itse osallistuneena voin sanoa, että tässä on ihminen, joka todella paneutuu asioihin ja hänellä on lämmin inhimillinen ote . Vammaisen lapsen äitinä arvostan häntä suuresti. Hän on mielestäni myös yksi parhaimmista sote-alan asiantuntijoista ja heitä todella tarvitaan juuri tässä tulevassa luottamustehtävässä.

Tuija Laine, Rovaniemi
Metsä ja sen hyödyntäminen monin tavoin, on ollut tärkeä osa Markun elämäntapaa lapsesta lähtien.

Olen tuntenut Markun yi 20 vuotta  ja itse olen ollut Palvelusäätiön hallituksessa kuusi vuotta jonka toimitusjohtaja Markku oli. Markku on todella hyvä johtaja, helppo lähestyä mutta osaa olla myös vaativa. Hänen tuttavapiiri on erittäin laaja ministereistä kaikkein vaikeimmin vammaisiin ihmisiin  ja siltä väliltä. Tuntee myös erittäin hyvin tämän hetken terveys- ja sosiaalitoimen kun se oli osa myös hänen työtään. Markku on todella hyvä valinta tulevaan aluevaltuustoon.

Veijo Lehtonen, kehitysvammaisen naisen isä, Turku / Yläne